Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Terminy rekrutacji

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy w podstawowym naborze nie został wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będą kolejno nabory dodatkowe: sierpniowy i wrześniowy.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejny nabór będzie uruchomiony tylko w przypadku, gdy w poprzednich naborach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych rejestracji jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszego naboru, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji w naborze podstawowym.

Szczegółowy harmonogram można również sprawdzić stronie ERK w kartach poszczególnych studiów, w zakładce "terminy".

Harmonogram naboru czerwcowo-lipcowego (podstawowego) »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów 1 czerwca – 11 lipca
pozostałe studia 1 czerwca – 16 lipca
Potwierdzanie rejestracji na studia, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do jednostek prowadzących nabór
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub, dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów do 13 lipca, do godz. 12:00
pozostałe studia do 18 lipca, do godz. 12:00
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny 17–18 lipca
Wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen z dyplomów, ocen prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych
studia, dla których dla potwierdzenia rejestracji nie jest wymagane dostarczenie dokumentów do jednostek prowadzących nabór do 18 lipca, do godz. 12:00
Dostarczanie przez kandydatów do DRS UJ zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów
wszystkie studia do 18 lipca, do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej
wszystkie studia 21 lipca
Wpisy na studia
wszystkie studia 24–26 lipca
jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie 27–28 lipca
a w przypadku powtórzenia procedury 30 lipca-1 sierpnia1)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (jeśli wymagane)
wszystkie studia do 7 września

1) W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych w następujących po sobie dniach roboczych.

Harmonogram naboru sierpniowego »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów do 6 września 
pozostałe studia do 12 września 
Potwierdzanie rejestracji na studia, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do jednostek prowadzących nabór
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub, dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów do 7 września, do godz. 12:00
pozostałe studia do 13 września, do godz. 12:00
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny 11–12 września
Wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen z dyplomów, ocen prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych
studia, dla których dla potwierdzenia rejestracji nie jest wymagane dostarczenie dokumentów do jednostek prowadzących nabór do 12 września
Dostarczanie przez kandydatów do DRS UJ zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów
wszystkie studia do 13 września, do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej
wszystkie studia 15 września
Wpisy na studia
wszystkie studia 18–21 września2)
jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie 22–25 września2)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (jeśli wymagane)
wszystkie studia do 29 września

1) Prowadzenie wpisów w dniach 16–17 lub/i 23–24 września, jest uzależnione od decyzji dziekana w zakresie organizacji pracy jednostek danego wydziału, a informacje na ten temat będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu ERK w kartach odpowiednich naborów.

[trwa] Harmonogram naboru wrześniowego »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów do 20 września 
pozostałe studia do 24 września
Potwierdzanie rejestracji na studia, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do jednostek prowadzących nabór
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub, dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów do 21 września, do godz. 12:00
pozostałe studia do 25 września, do godz. 12:00
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny 25 września
Wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen z dyplomów, ocen prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych
studia, dla których dla potwierdzenia rejestracji nie jest wymagane dostarczenie dokumentów do jednostek prowadzących nabór do 24 września
Dostarczanie przez kandydatów do DRS UJ zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów
wszystkie studia do 25 września, do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej
wszystkie studia 27 września
Wpisy na studia
wszystkie studia 28–29 września
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (jeśli wymagane)
wszystkie studia do 4 października