Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Terminy rekrutacji

W przypadku studiów trzeciego stopnia rekrutacja może odbywać się według jednego z dwóch harmonogramów naboru. Informacje, według którego harmonogramu prowadzony jest nabór na konkretne studia trzeciego stopnia, znaleźć można w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu ERK. Terminy rekrutacji na rok 2018/2019 opublikowane zostaną do kwietnia 2018 roku.