Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Terminy rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2017/2018 została już zakończona.
Terminy rekrutacji na rok 2018/2019 opublikowane zostaną z końcem tego roku.

W przypadku studiów trzeciego stopnia rekrutacja może odbywać się według jednego z dwóch (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim) lub trzech (w przypadku studiów prowadzonych w językach obcych) harmonogramów naboru. Informacje, według którego harmonogramu prowadzony jest nabór na konkretne studia trzeciego stopnia, znaleźć można w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu ERK.