Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w języku polskim i w językach obcych.Terminy rekrutacji

W przypadku studiów trzeciego stopnia rekrutacja może odbywać się według jednego z dwóch (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim) lub trzech (w przypadku studiów prowadzonych w językach obcych) harmonogramów naboru. Informacje, według którego harmonogramu prowadzony jest nabór na konkretne studia trzeciego stopnia, znaleźć można w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu ERK.

Uwaga: poniższe terminy nie dotyczą rekrutacji na studia prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, dla których terminy sprawdzisz w kartach poszczególnych studiów na stronie systemu ERK.

[zakończony] Harmonogram naboru styczniowo-marcowy »

Terminy rejestracji, tj. rejestracji w systemie ERK oraz przesłania dokumentów wymaganych dla potwierdzenia rejestracji 2 lutego – 28 lutego
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o dokumenty dostarczone do jednostek prowadzących nabór do 2 marca, do godz. 12:00
Wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen z dyplomów, ocen prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych.
Nie dotyczy to studiów, dla których podczas rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów do jednostek prowadzących nabór i dla których wprowadzenie tych ocen następuje najpóźniej w chwili rejestracji.
do 28 lutego
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych 6–13 marca1)
Ogłoszenie listy rankingowej 16 marca
Wpisy na studia 17–21 marca2)
Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie: 22–23 marca
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 7 września

1) Prowadzenie egzaminu w dniach 11–12 marca jest uzależnione od decyzji Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w zakresie organizacji pracy Zespołu Egzaminacyjnego, a informacje na ten temat będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu ERK.
2) Prowadzenie wpisów w dniach 18–19 marca jest uzależnione od decyzji Dziekana w zakresie organizacji pracy jednostek danego wydziału, a informacje na ten temat będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu ERK w kartach odpowiednich naborów.

[zakończony] Harmonogram naboru czerwcowo-lipcowego »

Terminy rejestracji, tj. rejestracji w systemie ERK oraz przesłania dokumentów wymaganych dla potwierdzenia rejestracji 1–28 czerwca
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o dokumenty dostarczone do jednostek prowadzących nabór do 30 czerwca, do godz. 12:00
Wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen z dyplomów, ocen prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych.
Nie dotyczy to studiów, dla których podczas rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów do jednostek prowadzących nabór i dla których wprowadzenie tych ocen następuje najpóźniej w chwili rejestracji.
do 28 czerwca
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych 6–13 lipca3)
Ogłoszenie listy rankingowej 18 lipca
Wpisy na studia 19–24 lipca4)
Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie: 25–26 lipca

Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy
do 7 września

3) Prowadzenie egzaminu w dniach 8–9 lipca jest uzależnione od decyzji Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w zakresie organizacji pracy Zespołu Egzaminacyjnego, a informacje na ten temat będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu ERK.
4) Prowadzenie wpisów w dniach 22–23 lipca jest uzależnione od decyzji Dziekana w zakresie organizacji pracy jednostek danego wydziału, a informacje na ten temat będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu ERK w kartach odpowiednich naborów.

[trwa] Harmonogram naboru sierpniowo-wrześniowego »

Terminy rejestracji, tj. rejestracji w systemie ERK oraz przesłania dokumentów wymaganych dla potwierdzenia rejestracji
studia na Wydziale Filozoficznym 16 sierpnia – 4 września
pozostałe studia 16 sierpnia – 6 września
Potwierdzanie rejestracji, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o dokumenty dostarczone do jednostek prowadzących nabór
studia na Wydziale Filozoficznym do 6 września, do godz. 12:00
pozostałe studia do 8 września, do godz. 12:00
Wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen z dyplomów, ocen prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych.
Nie dotyczy to studiów, dla których podczas rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów do jednostek prowadzących nabór i dla których wprowadzenie tych ocen następuje najpóźniej w chwili rejestracji.
do 6 września
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych 13–20 września5)
Ogłoszenie listy rankingowej 25 września
Wpisy na studia 26–28 września
Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o przyjęciu, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie: 29 września
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy do 4 października

5) Prowadzenie egzaminu w dniach 16–17 września jest uzależnione od decyzji Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w zakresie organizacji pracy Zespołu Egzaminacyjnego, a informacje na ten temat będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu ERK.