Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Ikony 'S' i 'N'Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla wszystkich kandydatów, niezależnie od zasad ubiegania się o przyjęcie, na studia prowadzone w językach obcych. Więcej na temat wyboru zasad ubiegania się o przyjęcie na studia przeczytać można tutaj.

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające polskie świadectwo dojrzałości albo inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na ofertę tych studiów składają się:

studia prowadzone w języku angielskim:
  • Europa Środkowo-Wschodnia: historia, kultura i społeczeństwa – Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich   sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich   sprawdź »

  • europeistyka » European Politics and Society ina a Global Context

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich   sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich   sprawdź »

  • kierunek lekarski dla absolwentów college'ów-uniwersytetów – Medical doctor program for college-university students (MD)

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich   sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich   sprawdź »

  • kierunek lekarski dla absolwentów szkół średnich – Medical doctor program for high school graduates (MD)

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich   sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich   sprawdź »

  • kierunek lekarsko-dentystyczny – Doctor of dental surgery program for high school graduates (DDS)

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich   sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich   sprawdź »

  • stosunki międzynarodowe i studia regionalne – BA in International Relations and Area Studies

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich   sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich   sprawdź »

studia prowadzone w języku rosyjskim:

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich   sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich   sprawdź »

studia prowadzone w języku ukraińskim i polskim:
  • kulturoznawstwo » Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie – Польсько-Українські Студії. Пограниччя та Сусідство в Європі

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich   sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich   sprawdź »

studia prowadzone w języku niemieckim i polskim:
  • zarządzanie » zarządzanie międzynarodowe (konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University – program podwójny dyplom)

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich   sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich   sprawdź »

 

Oferta studiów prowadzonych w językach obcych jest nieustannie rozwijana. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych programów studiów:

  • BSc in Earth Sciences in a Changing World (Wydział Geografii i Geologii);
  • BA in Global and Development Studies (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych).

Kompletną listę studiów prowadzonych w językach obcych w Uniwersytecie Jagiellońskim wraz z kryteriami formalnymi, zasadami kwalifikacji, listą wymaganych dokumentów oraz opłatami sprawdzić można w katalogu ERK: www.erk.uj.edu.pl.