Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Terminy rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia w językach obcych w roku akademickim 2017/2018 została już zakończona.
Terminy rekrutacji na rok 2018/2019 opublikowane zostaną z końcem tego roku.

Rekrutacja przebiega w sposób ciągły poprzez uruchamianie kolejnych dodatkowych naborów, do momentu wypełnienia ustalonego górnego limitu przyjęć lub do zakończenia terminu ostatniego dodatkowego naboru. Chcąc ubiegać się na studia, zapoznaj się z harmonogramem aktualnie trwającego naboru.