Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Studia drugiego stopnia

Ikony 'S' i 'N'Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla wszystkich kandydatów, niezależnie od zasad ubiegania się o przyjęcie, na studia prowadzone w językach obcych. Więcej na temat wyboru zasad ubiegania się o przyjęcie na studia przeczytać można tutaj.

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające polski dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny dokument uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów w kraju, w którym został wydany.

Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Trwają dwa lata i prowadzone są w formie stacjonarnej.

Na ofertę tych studiów składają się:

studia prowadzone w języku angielskim:

 • biotechnologia molekularna – MSc in Molecular Biotechnology

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • Drug Discovery and Development

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • ekologia i ewolucja – MSc in Ecology and Evolution

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • Environmental Protection and Management

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • europeistyka – MA in European Studies »
  • Euroculture,
  • Europa Środkowo-Wschodnia – Central and Eastern European Studies,
  • Europa Środkowo-Wschodnia: ścieżka badawcza – Central and Eastern European Studies: Research Track,
  • Europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowo-Wschodniej – Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe,
  • Europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowo-Wschodniej (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of Tartu – program podwójny dyplom) – Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe (Consortium of Jagiellonian University, University of Tartu – double degree programme),
  • Unia Europejska – EU studies,
  • Unia Europejska (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of Kent - program podwójny dyplom) – European Governance (Consortium of Jagiellonian University, University of Kent – double degree programme),
  • Unia Europejska / Europa Środkowo-Wschodnia / Europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowo-Wschodniej (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Kobe - program podwójny dyplom) – European Studies / Central and Eastern European Studies / Europeanisation and Governance in CEE (Consortium of Jagiellonian University and Kobe University – double degree programme),
  • Unia Europejska / Rządy Prawa, przywództwo i demokracja (Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Universidade Catolica Portuguesa – program podwójny dyplom) – European Studies / Governance, Leadership and Democracy Studies (Consortium of Jagiellonian University, Universidade Catolica Portuguesa – double degree programme),
  • wiedza o Holokauście i totalitaryzmach – Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems,

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • Intellectual Property and New Technologies

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • International Security and Development

zakończony

 • kulturoznawstwo – MA in Cultural Studies » Comparative Heritage Studies (COHES)

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • kulturoznawstwo » studia transatlantyckie – MA in Cultural Studies » TransAtlantic Studies

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • matematyka » ogólna – MA in Mathematics » Pure and applied mathematics

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • międzykierunkowe studia magisterskie z zakresu polonistyki, judaistyki i historii – The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and History

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • stosunki międzynarodowe » Europa z perspektywy wyszehradzkiej – MA in International Relations » Europe in the Visegrad Perspective

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • studia azjatyckie » Asia-Europe Relations: Exploring Bussines Opportunities

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • studia azjatyckie » Korean Studies

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

 • zarządzanie » Business and Finance Management

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

studia prowadzone w języku polskim i ukraińskim:

 • kulturoznawstwo » studia polsko-ukraińskie. Perspektywa europejska – Польсько-Українські Студії. Європейська перспектива

Niebieska ikona 'S'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich  sprawdź »

Czerwona ikona 'N'Rejestracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  sprawdź »

Kompletną listę studiów prowadzonych w językach obcych w Uniwersytecie Jagiellońskim wraz z kryteriami formalnymi, zasadami kwalifikacji, listą wymaganych dokumentów oraz opłatami sprawdzić można w katalogu ERK: www.erk.uj.edu.pl.